ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານ

ຜູ້ຕັດສິນໃຈລະດັບສູງ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຕ້ອງພົບກັບການຕັດສິນໃຈສຳຄັນໃນທຸກໆມື້. ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ. ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກດຳເນີນຄະດີຕໍ່ກັບຕົນ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຕ່າງໆກຳລັງເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ.


ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ຟໍເຕ ແມ່ນຖືກທົດລອງນຳໃຊ້ ແລະ ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາທີມງານຜູ້ນໍາ. ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານຈາກຄວາມສ່ຽງພ້ອມກັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍການສະໜອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ - ຕິດຕໍ່ເບີ (+856) 20 5456 8656


ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງການຫຍັງ? ໃຫ້ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ແມ່ນລູກຄ້າ ກໍສາມາດປຶກສາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ເບີ (+856) 20 5456 8656 ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານໃນທຸກເວລາ.
ການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນຄືນ

ຮຽກຮ້ອງສິນປະກັນໄພກັບຂັ້ນຕອນບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍ - ໂທຫາທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ (+856) 20 5456 8656 ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີ່ info@fortelaos.com ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ